Европейският съюз изрази загриженост от нарастващия натиск над журналистите