Да осмислим отговорността си към другите, и още пожелания на политици за Великден