Във Велико Търново отчетоха 48 осъдени и нито една доживотна присъда при свършени 1685 дела - §22 Новини