Папата ще се моли един месец за края на пандемията от Covid-19