Алфа Ромео спечелиха право да апелират наказанието на Кими; ФИА ще разгледат ситуацията отново