Кали, Емануела, Дара и още куп звезди влизат в нова роля