Положението на Индия показва глобалната солидарност, необходима за борба с общия враг