Словакия няма да обявява извънредна ситуация в климата