Анулирани са над 800 полета до Бургас и Варна за април и май