Доклад: Климатичните промени и разделението между богати и бедни ще се разрастват