Брюксел разреши на държавите членки да ограничават някоя ваксина по своя преценка