Повечето ограничения заради коронавируса отпадат скоро