Географските граници започнаха да губят своята сила както за компаниите, така и за кандидатите