Правят устройствен план на площадката на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" - Управление и бизнес