Данета Желева: Технологиите намаляват СО2 отпечатъка на ресурсоемките индустрии