Безредици в Северна Ирландия, Джонсън е силно притеснен