Големите вериги на бунт, ако не отворят на 12 април. Моловете: 150 000 работни места са застрашени