Учениците от 5-и до 12-клас вероятно ще се редуват присъствено през две седмици