Предупреждават за значителна лавинна опасност, малко свличане на Мальовица