Родилното в УМБАЛ Бургас с нов апарат за проследяване на бременността