МВФ: Прогнозата за икономическия растеж на Китай през 2021 г. е 8,4%