По-кратката борсова седмица за БФБ започна предимно с повишения