Германия приветства подкрепата на САЩ за корпоративния данък