Внушения за бързи и яростни нови избори, в които Слави да победи