ИТ секторът продължава да движи офис пазара в регионалните градове