Бала: Когато не побеждаваме не сме доволни, но по-добре с една точка, отколкото без