40% от леглата в белодробната болница на Велинград са заети