Движението възстановено по „Освобождение“ още преди поставянето на маркировката