Неясно е какви пари текат през медиите, кой определя политиката им