Пловдив очаква по 10-15 нови инвеститора всяка година