"Ефектът Лидл" или как се оценява въздействието от дейността на компанията върху икономиката на България