"Свързана България" – повече реформи, бързи проекти и ефективни търгове