Ще приложи ли Apple новите мерки за защита на личните данни?