Жесток комендантски час се въвежда в Турция за три дни