COVID-19 по света: „Тежки“ шест месеца предстоят за Европа