Международни лидери ще обсъдят постигането на устойчиво бъдеще