Парламентът въведе десетгодишна давност на дълговете на физически лица