Депутатите решават дали РЗИ-тата ще ни пращат под карантина с SMS