Радостин Василев: 15 млн. лв са били изплатени за спортни проекти, до момента няма нито един реализиран