Шаламанова и Спасова останаха на две точки от титлата