Антитерористични операции продължават в три региона на Казахстан