Министерството на икономиката с финансова помощ за малки и средни предприятия