ИПИ: Компенсациите за тока станаха най-голямата програма за помощ към бизнеса