Още две страни няма да пращат дипломатически делегации в Пекин