Литва – Игналинската АЕЦ ще определи концепцията за демонтаж на реакторите