Печалбата на Wells Fargo засенчи прогнозите след увеличено търсене на заеми