Галина Захарова е избрана за председател на Върховния касационен съд