Нова звездна година за технологичните акции е малко вероятна