Община Пловдив публикува за обсъждане проект за програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“