Седмица след влизане в сила на РВИП първите резултати от него са налице